12 mãnh tướng của Best Barber Việt Nam 2022 - Mạnh Nguyễn - Chuyên dụng cụ ngành tóc