Màng cạo khô Wahl Finale USA

(đánh giá) 2 đã bán

480.000

  • Lưỡi Màng mạ vàng chống kích ứng da
  • Màng cạo khô thay thế cho Máy cạo khô Wahl Finale Shaver
  • Cạo trắng sát da đầu cho những kiểu đầu undercut, một ng cụ thay thế hoàn toàn cho lưỡi lam